System Informacji Audio-Wizualnej On-Line

Lokalizacja kamery:
- Szkoła Podstawowa nr 10

Prezentowane obrazy:
- Boisko "Orlik" przy SP10,
- Pływalnia AQUARIUS,
- Góra Parkowa

Kamera automatycznie o ustalonych porach zmienia prezentowany obraz.

Jednorazowa sesja dostępu do kamery trwa
max. 10 minut


Informacja audio:

PL | EN


Wymagania techniczne:

Przeglądarka: Firefox / Opera / Chrome,
Flash Player Plugin