System Informacji Audio-Wizualnej On-Line

Lokalizacja kamery:
- OWW "Sudety"

Prezentowane obrazy:
- Zbiornik Wodny "Sudety",
- Molo,
- Plac zabaw,
- Scena

Kamera automatycznie o ustalonych porach zmienia prezentowany obraz.

Jednorazowa sesja dostępu do kamery trwa
max. 10 minut


Informacja audio:

PL | EN

Wymagania techniczne:

Przeglądarka: Firefox / Opera / Chrome,
Flash Player Plugin